Soutěž Praha 2016

29. 02. 2016

Vážení příznivci Koletovky,

máme za sebou start do dalšího roku naší činnosti. I když ještě není konec druhého měsíce roku 2016, tak již na svém kontě máme čtyři akce.

V lednu proběhla každoroční výroční členská schůze, na které jsme zhodnotili naší činnost v loňském roce a probrali plány do budoucna. Jednou z plánovaných akcí byla naše účast na 18. Mezinárodním festivalu dechových hudeb Praha 2016. Ale než jsme se na festival, který je zároveň soutěží, vydali, tak jsme si opět zahráli lehce upravený koncert se smíšeným sborem Kácov z Nového Města nad Metují v divadle v Jaroměři. A poté jsme absolvovali již 6. Hudební ples, který si našel své příznivce a stal se nedílnou součástí rtyňské plesové sezóny.

A mezitím jsme pilně zkoušeli na již zmíněnou soutěž. A na tu jsme se do Prahy do Hotelu Pyramida vydali v sobotu 20. února. Protože bylo přihlášeno 13 dechových orchestrů, z toho sedm bylo z České republiky a zbylých šest z Lotyšska, Německa, Polska, Belgie a Rakouska, tak festival byl dvoudenní. Již zmíněné orchestry se dle svého uvážení přihlásily do jedné ze čtyř tříd obtížnosti – nižší, střední, vyšší a nejvyšší třída. Každá z těchto tříd měla určenou povinnou skladbu a také pevně stanovený časový interval na své vystoupení. Koletovka byla zařazena ve střední třídě, kde byla největší konkurence – 9 orchestrů. Naše soutěžní vystoupení trvalo 25 minut a zahráli jsme tyto skladby:
1. P. Staněk Jihočeský obrázek
2. A. Dvořák Slovanský tanec č. 9
3. J. Williams pochod 1941
4. J. Bílý Na Hradisku – povinná skladba
5. L. Andersson Sleight Ride

Po skončení všech soutěžních vystoupení orchestry odjely do TOP Hotelu Praha, kde proběhl koncert Malého dechového orchestru Ústřední hudby Armády ČR. A po koncertu přišlo již nedočkavě očekávané vyhlášení výsledků soutěže. Nebudu vás již dlouho napínat. Koletova hornická hudba se podle obdržených bodů umístila ve zlatém pásmu a ve své kategorii střední třída obsadila z devíti zúčastněných orchestrů třetí místo.

Tento skvělý výsledek mají na svědomí oba dva naši kapelníci – Zdeněk Tlučhoř a Josef Hejna – za což jim chci poděkovat. Zároveň chci poděkovat všem členům Koletovky za skvělý výkon, všem rodinným příslušníkům za trpělivost a pochopení a všem našim příznivcům za morální podporu.

Petr Vlček, předseda KHH