Kontakty

email: info@koletovka.cz

Název subjektu: Koletova hornická hudba z.s.
Sídlo: Sadová 850, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
IČO: 71241736
Spisová značka: L 851 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Den zápisu: 1. ledna 2014
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 194700362/0300

Josef Hejna – dirigent a umělecký vedoucí Koletovy hornické hudbyz.s.
Náměrka 659
542 33 Rtyně v Podkrkonoší
tel.: 606 105 891

Petr Vlček – předseda Koletovy hornické hudbyz.s.
Sadová 850
542 33 Rtyně v Podkrkonoší
tel.: 604 266 500

Jan Hofman – místopředseda Koletovy hornické hudbyz.s.
Havlovice 369
542 32 Havlovice
tel.: 724 221 320